GÅRDSVETERINÄRERNA - HUND & KATT

Bokade besök vardagar mellan 10:00-17:00 Obs! Enbart hembesök, vi har ingen klinikmottagning.
Vi gör hembesök hos er för besiktning och chipmärkning av valp eller kattungar. Vaccinationer sker ofta i samband med andra besök, men kan även bokas separat. Observera att sjukvårdsbesök inte görs i hemmet, istället rekommenderar vi besök till veterinärklinik, men vi hjälper naturligtvis med rådgivning i mån av tid.

När ditt djur blir äldre kan vi hjälpa dig att låta din hund eller katt somna in i lugn och ro i hemmet. De flesta upplever att det blir ett trevligare och värdigare avslut än besök till ett främmande djursjukhus eller klinik. Ditt djur får då lugnande medel så att den sover, och därefter en injektion med ett medel som smärtfritt gör att djuret somnar in. Vi hjälper naturligtvis till med övriga förberedelser innan och efter besöket.


Tjänster:

✔ Besiktning valp/vuxen
✔ Chipmärkning
✔ Vaccination
✔ Utfärdande av EU djurpass
✔ Farmakologisk avlivning i hemmet

Fasta priser 2023*:

*Utkörningsavgift tillkommer (481kr + 15kr/km). Alla priser inklusive moms.


Vaccinationsrutiner hund:
Valpar bör grundvaccineras vid 7-8 veckors ålder mot valpsjuka, parvovirus, kennelhosta och smittsam leversjukdom (HCC, hepatit). Vaccinationen ges som kombinationsvaccin i en spruta så hunden behöver bara få ett stick. Påfyllnadsdosen i grundvaccinationen sker vid 12 veckors ålder och därefter en boostervaccination vid 1 års ålder. Därefter sker omvaccination mot parvo, valpsjuka och HCC vart tredje år, och omvaccination mot kennelhosta görs varje år.

Vaccinationsrutiner katt:
Kattungar bör vaccineras mot kattpest (parvovirus) och kattsnuva (rhinotrakeitvirus och calcivirus). Den första vaccinationen sker vid 9 veckors ålder, därefter vid minst 12 veckors ålder. Omvaccination årligen, om enbart skydd mot kattpest önskas sker omvaccination vart tredje år. Katter som vistas i högriskmiljö, exempelvis kattpensionat, bör årligen vaccineras mot kattsnuva.

Chipmärkning:
Id-märkning med mikrochip är den vanligaste metoden för hundar i Sverige. Katter id-märks ofta med tatuering i örat men även de kan märkas med chip. Hundar och katter är chipmärkta kan identifieras hela livet eftersom id-märkningen är kopplad till ägaren i ett register. Nackdelen med chipmärkning är att det inte syns på djuret att det är id-märkt och det krävs en chipläsare för att läsa av chippet. Det är numera lag att alla hundar som ska resa inom EU måste vara chipmärkta.

Vaccination vid resa till Norge:
Vid resa till Norge finns det krav på avmaskning av hundar mot dvärgbandmask. Avmaskningen ska utföras av veterinär och skrivas in i hundens pass. Det ska utföras högst 120 timmar och minst 24 timmar innan resan. För hundar regelbundet reser till Norge behövs regelbundna amaskningar var 28:e dag. Mer information finns att läsa på Jordbruksverkets och norska Mattilsynets hemsida.

Vaccination vid resa inom EU:
En hund eller katt som ska resa utanför Sverige måste vara id-märkt med ett ISO-mikrochip, vara vaccinerad mot rabies och ha ett pass för sällskapsdjur. Efter grundvaccination måste det passera 21 dagar innan ni kan resa med djuret, därefter måste djuret omvaccineras enligt de intervall som anges i vaccinationsintyget. Mer information finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida.

Vaccination vid resa utanför EU:
Det finns inga gemensamma regler för vilka vaccinationer och intyg som krävs vid resor till länder utanför EU. Kontakta veterinärmyndigheten i det berörda landet och be om skriftlig information om vilka regler som gäller. Landets ambassad kan också ha information om vad som krävs.