GÅRDSVETERINÄRERNA I ÖSTERGÖTLAND
Telefontid: 8:30-9:00 mån-fre
Jour: 07:00-17:00 mån-fre (häst & nöt)
Tfn: 070-555 0123
Epost: gardsveterinarerna@outlook.com

Om vi inte svarar är vi upptagna med en annan patient, lämna då ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka.  

Bokade besök som avbokas mindre än 12 timmar innan debiteras med avgift 500kr. 


Skicka gärna ett meddelande:

agring av personuppgifter och GDPR:
Gårdsveterinärerna i Östergötland AB hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation, 2018) och svensk lagstiftning. Till personuppgifter räknas namn, personnummer/födelsedatum, e-post, tel.nr, försäkringsnummer samt annan information relevant för verksamheten.
Gårdsveterinärerna i Östergötland AB sparar och hanterar personuppgifter för journalföring samt fakturering. Enligt Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302) krävs journalföring för samtliga förrättningar, samt att dessa journaler sparas i minst 5 år. Enligt Lag om ändring i bokföringslagen (2010:1514) krävs lagring av bokföringsuppgifter i minst 7 år. Vid bokning av besök ger ni automatiskt samtycke till lagring av era personuppgifter.


VID AKUTFALL RING 070-555 0123