MINDRAY DP50 ULTRALJUD

Vi har tillgång till Mindrays nya generation av svartvita ultraljudssystem, DP-50, vilket är ​​utrustat med en avancerad bildteknologi och kommer i en ny form anpassad för mobil verksamhet. Vi använder både en högfrekvent prob för undersökning av senskador på hästens ben, samt en rektalprob anpassad för dräktighetsundersökning.

Vid undersökningar ges hästen lugnande medel vid behov. Undersökningen görs lämpligen i stallgången eller i en tvångsspilta.


Ultraljudsundersökningar

✔ Dräktighetsundersökning

✔ Senskador - djupa/ytliga böjsenan, gaffelband, förstärkningsband,       sträcksenor m.m.

✔ Mjukdelsskador, muskelskador och blödningar efter trauma

✔ Diagnostik av övriga kroppsliga svullnader, ömhet, nybildningarVID AKUTFALL RING 070-555 0123