GÅRDSVETERINÄRERNA - FÅR

Tjänster:

✔ Akutsjukvård dygnet runt mån-fre
✔ Bokade besök dagtid
✔ Provtagning Maedi-visna
✔ Avmaskningsstrategi och receptförskrivning
✔ Sjukdomsutredning, provtagning m.m.
✔ Vilkorad läkemedelsanvändning
✔ Remiss till obduktion


Fasta Priser*:

*Gäller ej jourtid. Alla priser inklusive mediciner och intyg.
Exkl. moms och utkörningsavgift (345kr + 12kr/km)


Bra att veta om fårsjukdomar:

Juverinflammation
Juverinflammation är en akut sjukdom som ofta orsakas av en smittsam bakterie, staphylococcus aureus. Sjukdomen kräver snabbt insatt behandling med penicillin och att tackan med lamm isoleras från övriga besättningen. Tackor som får kallbrand i juvret bör avlivas akut. Vanligt är att tackan insjuknar vid lamning eller efter ca 2-3 veckor. Eftersom bakterien ofta finns kvar i juvret även efter att sjukdomen har läkt kan tackan smitta andra får i besättningen. Därför bör inte tackan betäckas igen. Snabbt insatt behandling är viktigt; därför bör veterinär tillkallas om juvret känns hårt och svullet, tackan får feber eller mjölken ändrar färg och konsistens.

Lamningsförlamning
Lamningsförlamning, eller hypokalcemi som det också heter, orsakas av kalciumbrist under de sista veckorna av dräktigheten. Det drabbar oftast äldre tackor som har sämre förmåga att frisätta kalcium till blodet, och därför får ett underskott när lammen växer till under det sista dräktighetsstadiet. Bristen på kalk i blodet medför muskelförlamning eftersom kalk är involverat i muskelkontraktioner. Det vanligaste symptomet är en högdräktig tacka som blir liggande och inte kan resa sig, ofta med kalla öron och apatisk.

Diagnos ställs ofta genom kliniska symptom men vid tveksamhet kan ett blodprov tas för att mäta kalciumnivåer i blodet. Behandlingen går ut på at tillföra kalk intravenöst eller genom upptag under huden. Tackan tillfrisknar oftast inom ett par timmar och kommer upp på benen igen. Det är ett akut tillstånd som kräver snabbt insatt behandling av veterinär inom några timmar. Ring gärna och rådfråga Gårdsveterinärerna vid tveksamhet!

Dräktighetstoxikos
Dräktighetstoxikos drabbar oftast magra tackor som bär på tvillingar eller trillingar. Eftersom våmmen inte kan utvidgas i buken pga utrymmesbrist kan inte tackan tillgodose sig tillräckligt med näring. Detta leder till en frisättning av energi från tackans egna reserver, vilket i förlängning kan leda till leverförfettning. Tackan blir stel, slutar att äta, gnisslar tänder och acetonlukt kan kännas på utandningsluften. Tillslut får tackan kramper och kan hamna i koma och dö. Snabbt insatt behandling krävs, ibland måste lammningen sättas igång eller kejsarsnitt utföras för att rädda livet på tackan. Tillståndet är akut och veterinär bör tillkallas direkt.

Listerios
Listerios eller "kringsjuka" orsakas av bakterien Listeria monocytogenes som finns i jord, avföring och nedsmutsat ensilage. Infektion med bakterien kan orsaka en hjärnhinneinflammation som gör att tackan går i cirklar, får enkelsidig ansiktsförlamning och blir liggande på ena sidan. Dräktiga tackor som blir infekterade kan abortera. Behandling måste inledas tidigt om fåret ska räddas, veterinär bör tillkallas vid tidig sjukdomsmisstanke.

Maedi-visna
Maedi-visna är en smittsam virusorsakad sjukdom som kommer smygande i en besättning. Symptomen i besättningen är ökad dödlighet bland lamm, ojämn tillväxt, kroniska juverinflammationer och avmagring hos äldre tackor. Eftersom symptomen kommer smygande är den relativt svår att upptäcka och kan gå obemärkt under flera år. När sjukdomen väl bryter ut dör det smittade fåret inom några veckor, det finns ingen behandling och djuren bildar ingen immunitet. För att minska spridning i landet erbjuds regelbunden provtagning och certifiering av Maedi-Visnafria besättningar. Ring Gårdsveterinärerna om du vill veta mer om provtagning!